Γενική Συνέλευση της ΕΟΡ 18-7-2007

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ράγκμπυ κάλεσε τα μέλη της σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για τις 18-7-2007 ώρα 17:00 στα γραφεία της Ομοσπονδίας. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1α- Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2006,
1β- Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής,
2- Απαλλαγή Μελών ΔΣ για το οικονομικό έτος 2006,
3- Έγκριση Προϋπολογισμού Οικ.Έτους 2008,
4- Διάφορα Θέματα.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί στις 25-7-2007.
Τα Αναγνωρισμένα Μέλη της ΕΟΡ να γνωστοποιήσουν εγγράφως τους εκπροσώπους τους μέχρι τις 13-7-2007.

0 Responses to “Γενική Συνέλευση της ΕΟΡ 18-7-2007”


  1. No Comments

Leave a Reply